Virtual Vision

Informatie Rimage Garantie - garantiebepalingen rimage disc publishing systemen thermal printers
Rimage Garantie

Hieronder vindt U een overzicht van de verschillende Rimage garantiebepalingen en service mogelijkheden.

Algemene garantiebepalingen - garantiebepalingen rimage disc publishing systemen thermal printersAlgemene garantiebepalingen
Rimage On-Site Service - garantiebepalingen rimage disc publishing systemen thermal printersRimage On-Site Service
Aanvullende garantiebepalingen - garantiebepalingen rimage disc publishing systemen thermal printersAanvullende garantiebepalingen

Algemene garantiebepalingen - garantiebepalingen rimage disc publishing systemen thermal printers Algemene garantiebepalingen
Voor alle Rimage systemen geldt een standaard carry-in garantie van 1 jaar. Onder deze garantie vallen onderdelen, arbeidsloon en retourzending van Rimage naar de klant. Garantie is van toepassing wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert en wanneer deze onder de door de leverancier geadviseerde omstandigheden is gebruikt. Daarnaast mag de aankoopdatum op de factuur van Virtual Vision niet buiten de garantietermijn liggen.

Rimage On-Site Service - garantiebepalingen rimage disc publishing systemen thermal printers Rimage On-Site ServiceRimage On-Site Garantie - garantiebepalingen rimage disc publishing systemen thermal printers
Voor de Rimage Professional en Producer Disc Publishers is het mogelijk om een On-Site servicecontract af te sluiten. Deze On-Site service kan worden afgesloten voor maximaal vijf jaar. Hierbij kan gekozen worden voor een contract per jaar of een pre-paid contract voor drie of vijf jaar. De On-Site service is een Next-Businessday service en omvat het opheffen van storingen, verrichten van reparaties en vervanging van defecte onderdelen. Mocht een storing niet On-Site op te lossen zijn dan zal een vervangend apparaat beschikbaar worden gesteld.

De Rimage On-Site service biedt u als gebruiker de maximale zekerheid. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

Aanvullende garantiebepalingen - garantiebepalingen rimage disc publishing systemen thermal printers Aanvullende garantiebepalingen

Garantie zegels
Het verwijderen, verbreken of beschadigen van op producten aangebrachte garantiezegels, barcodes, product specificaties en dergelijke leidt tot het vervallen van de garantie.

Vervuiling van CD/DVD/BD drives
De lezers en de schrijvers van duplicators maken gebruik van optische lenzen. Deze lenzen zijn gevoelig voor vervuiling. Om ook op lange termijn een goede werking van deze drives te garanderen is het belangrijk om vervuiling te voorkomen. Voorkom vooral de volgende soorten vervuiling:

- Stel de duplicator nooit bloot aan rook van sigaretten en sigaren. Ook rook van andere bronnen zoals wierrook is schadelijk.
- Plaats de duplicator nooit in dezelfde ruimte als kopieermachines en laserprinters. Deze apparaten verspreiden zeer fijn toner stof in de lucht.
- Stel de duplicator nooit bloot aan bouwstof.

Let op! Lees- en schrijfproblemen van de duplicators welke veroorzaakt worden door vervuiling van de drives vallen niet onder de garantie. Vervuilde drives kunnen eventueel ter reparatie aan de fabrikant worden aangeboden.

Al onze aanvullende garantie bepalingen kunt u nalezen in onze Algemene Leveringsvoorwaarden.Copyright ©2001-2019 Virtual Vision, alle rechten voorbehouden.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Wij wijzen u uitdrukkelijk op onze disclaimer en privacy policy. Typefouten alsmede prijswijzigingen voorbehouden.